Påsken

Påsken


# Profiltekster
Udgivet torsdag d. 17. marts 2016, kl. 10:12

Påsken er kirkeårets vigtigste højtid. I kirken gennemlever vi den sidste uge i Jesus' liv i gudstjenesterne med bibeltekster, salmer og musik. Ugens begivenheder spænder fra fællesskabet om nadveren, sorgen over Jesus' lidelse og død - til glæden over, at han opstod fra de døde.

Fra palmesøndag til anden påskedag

Påskens fortælling strækker sig over en dramatisk uge. Fra Palmesøndag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem og bliver hyldet som konge - over den sidste nadver Skærtorsdag og korsfæstelsen Langfredag - til kulminationen Påskedag, hvor Jesus opstår og siden viser sig for sine venner og disciple.

Fra jødisk påske til kristen

Påskefesten er den ældste kristne fest. Også jøderne fejrer deres påskefest til minde om udvandringen fra Egypten. Derfor kan vi i Bibelen læse, at Jesus og disciplene, som jo var jøder, spiser det jødiske påskemåltid sammen. Den kristne påske bygger altså også videre på den jødiske.

Hvornår er det påske?

Datoerne for påskeugen varierer fra år til år, fordi påskedag ifølge traditionen skal falde første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Det betyder, at påskedag kan falde tidligst den 22. marts og senest den 25. april.

Fra Folkekirken.dk