Folkekirken kan blive ramt af konflikt - Konsekvens for Jakobskirken

Folkekirken kan blive ramt af konflikt - Konsekvens for Jakobskirken


# Nyt fra Jakobskirken
Udgivet af Asger Jensen, onsdag d. 18. april 2018, kl. 12:00
© Kan frit benyttes

Sidste nyt 18-4-2018:

Med forligsmandens udsættelse af konflikten, vil konfirmationerne i den kommende weekend 21-22. april ikke blive berørt af en evt. konflikt.
Vi vender tilbage med mere nyt, når vi ved mere.


 3-4-2018:

Med forligsmandens udsættelse af konflikten i 2 uger, er der håb om at der findes en løsning, som betyder at vi ikke skal ud i en konflikt. 


29-3-2018:

De offentlige arbejdsgivere v/Moderniseringsstyrelsen har varslet generel lockout pr. 10. april, herunder for hele folkekirken.

I skrivende stund ved vi i menighedsrådet ikke, hvor store konsekvenserne for Jakobskirken bliver.

Jakobskirkens kirketjenere er i strejke fra 4. april (udsat til 18. april), menighedsrådet har lokalt varslet lockout af kirketjenerne, og Kirkeministeriet har varslet lockout af overenskomstansatte præster fra 10. april (udsat til 24. april). I Jakobskirken er Marianne Pedersen og Katrine Louise Raun er overenskomstansatte præster, mens Mogens Ohm Jensen er tjenestemandsansat. Begge kirketjenerne er omfattet af konflikten.

Med forligsmandens udsættelse af konflikten i 2 uger, er der håb om at der findes en løsning, som betyder at vi ikke skal ud i en konflikt. 

Vi ved, at Kirkeministeriet har anmodet Moderniseringsstyrelsen om en stillingtagen til, hvorvidt biskopper og provster (som ledere) må overtage de strejke- og lockoutramte overenskomstansatte præsters planlagte gudstjenester og kirkelige handlinger herunder konfirmationer. Der er ikke kommet svar endnu.

Kirketjeneropgaver i forbindelse med de kirkelige handlinger må formentlig gerne udføres af frivillige, men ikke af menighedsrådet, som er arbejdsgiver og som heller ikke må organisere andre frivillige til at påtage sig kirketjeneropgaverne. Det betyder bl.a. at opgaver som klokkeringning, ophængning af salmenumre, friske blomster og tændte lys på alteret, kirkekaffe m.m. ikke vil blive udført under konflikten. Kirkelige handlinger, der skulle være udført af de to overenskomstansatte præster, vil formentlig heller ikke kunne gennemføres,

Konflikten kan også blive udsat i op til fire uger, eller der kan blive indgået forlig. Så meget kan ske.

Menighedsrådet vil informere løbende om de lokale konsekvenser af konflikten, så snart vi ved mere, her på siden.