Kirker i Roskilde går sammen

Kirker i Roskilde går sammen


# Nyt fra Jakobskirken
Udgivet lørdag d. 18. august 2018, kl. 07:45
© Kulturudvalget maj 2018

De første skridt tages - helt bogstaveligt talt - i et nyt initiativ i Roskilde den sidste onsdag i august 2018. Her inviterer fire af byens kristne kirker til ”Roskilde Kirkevandring 2018” – den første, i det der forhåbentlig bliver en tilbagevendende begivenhed i Roskilde.

Kirkevandringer mellem kristne kirker er en gammel tradition i mange lande, og de foregår allerede flere steder rundt i Danmark. Men først nu arrangeres der en kirkevandring i Roskilde.

En af initiativgruppens medlemmer, Marietta Andreassen, kan huske, at noget lignende fandt sted for mere end 30 år siden her i byen, men at det kun blev til den ene gang. Hun mener, at tiden nu er inde til at invitere til kirkevandring igen. ”Ufred fylder meget i vores tids mediebillede, og der er stor fokus på vores forskelligheder, som mennesker, som kulturer, som trossamfund, som lande og meget mere. Vi trænger til at fortælle og høre den gode historie, og Roskilde Kirkevandring er sådan en”, mener Marietta Andreassen, som er medlem af kulturudvalget i Jakobskirken. En historie om, at selvom vi ikke er enige om alting, kan vi sagtens være kirke sammen, og sætte fokus på netop det vi har til fælles.

Det er kulturudvalget i Jakobskirken, som har inviteret de andre deltagende kirker med ind i initiativgruppen, og alle havde stor lyst til at være med. Bare det at planlægge Roskilde Kirkevandring har været meget givtigt, og jeg er helt sikker på, at det kun vil styrke vores relationer, fortsætter Marietta Andreassen.


Hvad er Roskilde Kirkevandring?

Roskilde Kirkevandring er en vandretur i vores smukke by mellem fire kristne kirker i Roskilde, som er gået sammen om at planlægge dette spændende arrangement. Det foregår onsdag den 29. august 2018. Formålet med turen er at mødes på tværs af kirkerne, og at opleve vores forskellige måder at være kirker på, med fokus på alt det, vi har til fælles. Turen vil også give plads til gode snakke, mens vi vandrer af sted.  Turen begynder i Sankt Laurentii Kirke (Romersk-Katolsk) på Frederiksborgvej i Roskilde kl. 18.30, og fortsætter herefter til Roskilde Baptistkirke, Roskilde Vineyard og slutter i Jakobskirken (folkekirke) som efterfølgende byder på en kop kaffe. I hver kirke vil vi opleve forskellige ting sammen, sådan at vandringen kommer til at virke som én lang gudstjeneste. Vi skal synge, lytte, tale sammen, gå i stilhed, bede og drikke kaffe sammen.


Hvem kan deltage?

Alle er velkomne! Vi ville gerne have været rundt i alle byens kirker på turen, men så havde det været umuligt at nå på én aften. Men alle der har lyst til at markere de kristne kirkers fællesskab, eller som bare er nysgerrige på de forskellige kirker, er meget velkomne til at gå med i Roskilde Kirkevandring. Man skal være forberedt på, at kunne gå i almindeligt vandretempo 25 minutter, som er den tid, der ca. er mellem de forskellige kirker. Men behøver ikke at tage hele turen, men kan ”stå af” undervejs. Hele arrangementet forventes at vare ca. tre timer. Vi håber at blive rigtig mange, og glæder os til at gå sammen, slutter Marietta Andreassen. Men kan få yderligere information ved at finde ”Roskilde Kirkevandring 2018” på Facebook, eller på de deltagende kirkers hjemmesider.