Ekskursion til Østre kirkegård

Ekskursion til Østre kirkegård


# Konfirmandinfo - arkiv
Udgivet af Mogens Ohm Jensen, fredag d. 7. februar 2014, kl. 15:27

Konfirmanderne og jeg er begyndt på temaet ”Døden set i opstandelsens lys.” Det handler om, hvordan vi opfatter døden, og hvilken betydning det har for os, at vi har noget godt at tro på.

Bl.a. taler konfirmanderne og jeg om, hvordan en begravelse i kirken foregår, og vi vil arbejde kreativt med akvarel og male vores egne opstandelses-billeder. Vi har hørt musik, set film og lavet dilemma-spil. Vi har udvekslet erfaringer med hinanden om, når nogen er døde i vores familie og hvordan vi håndterede det. Vi har diskuteret, hvilke forestillinger folk har om livet efter døden.

onsdag d. 12. februar kl. 8.00 besøger konfirmanderne og jeg Østre kirkegård. Vi mødes ved kirkegårdskontoret og ser kapellet, som ligger på Kong Magnus Vej 13, tæt på Røde Port i Roskilde.

HUSK VARMT TØJ OG FODTØJ. Vi skal ud at opleve den smukke kirkegård. Hvis I går og fryser, får I ikke nær så meget ud af det.

Et hold konfirmander fra Domkirken vil møde os der, de arbejder med det samme emne.

Mogens mob. 61638122