Vælg salmer og skriftsteder til konfirmationen

Vælg salmer og skriftsteder til konfirmationen


# Konfirmandinfo - arkiv
Udgivet af Marianne Pedersen, torsdag d. 20. marts 2014, kl. 16:21

Her kan du finde lister over de salmer og skriftsteder, som du kan vælge imellem til konfirmationen.

Salmer:
747 Lysets engel går med glans
749 I østen stiger solen op
754 Se, nu stiger solen af havets skød
787 Du, som har tændt millioner af stjerner
478 Vi kommer til din kirke, Gud (mel.: Op, al den ting)
331 Uberørt af byens travlhed
29 Spænd over os dit himmelsejl
70 Du kom til vor runde jord
370 Menneske, din egen magt
192 Hil dig, frelser og forsoner
121 Dejlig er jorden
Må din vej gå dig i møde
Linedanser

Vælg de fem salmer på listen, som du helst vil synge til konfirmationen, og send dem til mig på mail map@km.dk eller sms.

Du kan prioritere dem ved at skrive tallene 5-1 i prioriteret rækkefølge ud for de salmer du har valgt (sådan at 5 er den du helst vil synge, 4 den du næsthelst vil synge osv.)

Skriftsteder:
Vælg 3 skriftsteder fra listen herunder. Kopier både nummer og skrifthenvisning og send dem til mig. - Undskyld at listen ser så rodet ud ;-)

1.

Lukasevangeliet: 11, 28

Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det.

 

 

2.

Hebræerbrevet: 13, 8

Jesus Kristus er den samme i går og i dag, og til evig tid.

 

 

3.

Romerbrevet: 8, 31

Er Gud for os, hvem kan da være imod os!

 

 

4.

Matthæusevangeliet: 11, 28

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.

 

 

5.

1. Petersbrev: 5, 7

Kast al jeres bekymring på Ham, for han har omsorg for jer.

 

 

6.

Johannesevangeliet: 6, 35

Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.

 

 

7.

Johannesevangeliet: 8, 12

Jeg er verdens lys, den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.

8.

Johannesevangeliet: 10, 11

Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene.

 

 

9.

Johannesevangeliet: 11, 25

Jeg er opstandelsen og livet, den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.

 

 

10.

Johannesevangeliet: 14, 6

Jeg er vejen, sandheden og livet, ingen kommer til Faderen uden ved mig.

 

 

11.

Johannesevangeliet: 15, 5

Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt.

 

 

12.

Romerbrevet: 12,12

Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, ved­holdende i bønnen.

 

 

13.

Matthæusevangeliet: 5, 7

Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.

 

 

14.

Salmernes Bog: 62, 2
Kun hos Gud finder min sjæl ro, fra ham kommer min frelse

15.

Matthæusevangeliet: 5, 9

Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.

 

 

16.

Salmernes Bog: 119, 105
Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

 

17.

Johannesevangeliet: 14, 27

Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer, jeg giver jer ikke, som verden giver.

 

 

18.

Matthæusevangeliet: 7, 7

Bed, så skal der gives jer, søg, så skal I finde.

 

 

19.

Johannesevangeliet: 15, 13

Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner.

 

 

20.

Matthæusevangeliet: 16, 26

Hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv.

 

 

21.

Johannes’ Åbenbaring: 2, 10

Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans.

 

22.

Matthæusevangeliet: 18, 20

Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.

 

 

23.

Johannesevangeliet: 3, 16

Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne Søn, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

 

 

24.

Johannesevangeliet: 13, 34

Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.

 

 

25.

Johannesevangeliet: 12, 36

Tro på lyset, mens I har lyset, så I kan blive lysets børn.

 

 

26.

Johannesevangeliet: 15, 15

Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans Herre gør; jeg kalder jer venner.

 

 

27.

Johannesevangeliet: 15, 9

Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed.

 

 

28.

Hebræerbrevet: 13, 2

Glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfrie har nogle uden selv at vide det haft engle som gæster.

29.

Salmernes Bog: 136, 26
Tak himlens Gud, hans trofasthed varer til evig tid.

 

30.

Lukasevangeliet: 6, 38

Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer.

 

 

31.

Johannesevangeliet: 8, 32

Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.

 

 

32.

Johannesevangeliet: 12, 47

Jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden.

 

 

33.

Matthæusevangeliet: 28, 20

Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

 

 

34.

Johannesevangeliet: 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.

 

 

35.

Johannesevangeliet: 10, 28

Og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd.


36.

Johannesevangeliet: 13, 34

Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.

 

 

37.

1. Johannesbrev: 4, 11

Når Gud har elsket os, således skylder vi også at elske hinanden.

 

 

38.

1. Johannesbrev: 4, 18

Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten.

 

 

39.

1. Johannesbrev: 4, 19

Vi elsker, fordi han elskede os først.

 

 

40.

1. Johannesbrev: 4, 15

Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud og han bliver i Gud.

 

 

41.

1. Johannesbrev: 1, 5

Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer: Gud er lys, og der er intet mørke i ham.

 

 

 

42.

1. Johannesbrev: 4, 10

Deri består kærligheden; ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin Søn.

 

 

43.

Johannesevangeliet: 5, 24

Den, der hører mit ord og tror Ham, som har sendt mig, han har evigt liv.

 

 

44.

Filipperbrevet: 1, 6

I tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.

 

 

45.

1. Johannesbrev: 4, 21

Og dette bud har vi også fra ham: Den, der elsker Gud, skal også elske sin broder.

 

 

46.

1. Johannesbrev: 5, 3

For dette er kærligheden til Gud: At vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.

 

 

47.

Johannesevangeliet: 14, 1

Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud og tro på mig.

 

 

 

 

48.

Filipperbrevet: 4, 6

Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.

 

 

49.

Lukasevangeliet: 10, 20

Glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i Himlene.

 

 

50.

Galaterbrevet: 3, 27

Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde; for I er alle én i Kristus Jesus.

 

 

51.

1. Johannesbrev: 3, 16

Derpå kender vi kærligheden: At han satte sit liv til for os.

 

 

52.

1. Johannesbrev: 4, 12

Ingen har nogensinde set Gud; men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er blevet fuldendt i os.

 

 

53.

Johannes' Åbenbaring: 3, 8

Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i.

 

 

 

 

54.

Hebræerbrevet: 11, 1

Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.

 

 

55.

Johannesevangeliet: 12, 46

Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket.

 

 

57.

1. Johannesbrev: 3, 1

Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn og vi er det.

 

 

58.

1. Johannesbrev: 4, 16

Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham.

 

 

59.

Matthæusevangeliet: 6, 21

Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.

 

 

60.

Matthæusevangeliet: 24, 35

Jesus sagde:Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.

 

 

61.

1. Korintherbrev: 13, 7

Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.

62.

1. Korintherbrev: 13, 13

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.

 

 

63.

Galaterbrevet: 6, 2

Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov.

 

 

64.

1. Johannesbrev: 4, 9

Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham.

 


65.

Esajas' bog: 26, 4

Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe.

 


66
Esajas' bog: 41, 10

Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

 


67

Salmernes bog: 3, 4

Herre, du er mit skjold, min ære, den der løfter mit hoved.

 


68
Salmernes bog: 27, 1
Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte?

Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for?

 

69
Salmernes bog: 36, 10
Hos dig er livets kilde, i dit lys ser vi lyset.

 

 

70
Matthæusevangeliet: 4, 4
Mennesket skal ikke leve af brød

alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.

 

 

71
Lukasevangeliet: 1, 37
Intet er umuligt for Gud.

 


72
1. Johannesbrev: 3, 20

Gud er større end vort hjerte og kender alt.

 

 

73
Jeremias' bog: 29, 11

Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren,
planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.

 

74
Lukasevangeliet: 17, 20-21
Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller Se dér! For Guds rige er midt i blandt jer.

 

 

 

75
Markusevangeliet: 5, 36

Frygt ikke, tro kun!

 

76
Romerbrevet: 12, 21

Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.
 

77
Romerbrevet: 8, 1
Så er der da ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus.

78
Johannesevangeliet: 5, 24
Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt
mig, har evigt liv.