Udgivet af Asger Jensen, man d. 2. dec 2019, kl. 09:30

Kirken var mere end stuvende fuld ved adventsgudstjenesten den 1. december. Og efterfølgende var menighedssalen lige så stuvende fuld, da kirken inviterede på kirkekaffe med æbleskiver og bazar til fordel for menighedsplejens julehjælp.

Salgsboder, lotterier, auktion og bidrag til kaffen gav samlet mere end 5.000 kr. til menighedsplejens julehjælp, som uddeles i december til trængende børnefamilier i Søndre Sogn.

På vegne af Jakobskirkens Sociale Arbejde (menighedsplejen) takker jeg for alles gode viljer til at hjælpe. Der er ingen tvivl om at hjælpen vil falde på et tørt sted.

Asger Jensen
Kasserer

Kategorier Nyt fra Jakobskirken