Wauw-effekten: konfirmandtræf i domkirken

Wauw-effekten: konfirmandtræf i domkirken


# Mogens Ohm Jensen - Konfirmandinfo
Udgivet af Mogens Ohm Jensen, fredag d. 7. februar 2020, kl. 19:34

Med inspiration hentet hos den berømte maler Leonardo da Vinci udformede konfirmanderne deres eget nadverbillede foran domkirkens gyldne alter.

De store følelser var i spil: glæde, vrede, frygt og sorg, repræsenteret af fire af disciplene, som var med til den sidste nadver. Dette mødte konfirmanderne gennem fortællerne på fire poster ved konfirmandtræffet.

Det hele kulminerede i den fælles gudstjeneste, hvor 600 unge og 75 voksne sang med på salmerne til bandets fede musik. Marianne trådte frem og prædikede om, hvordan vi glæder os til vores konfirmation og samtidig er meget spændte. Og at det først og fremmest gælder om at være sig selv, fordi vi er elskede, som vi er.

Mætte på indtryk af lys og lyd og ladet op med historier, der kan tænkes videre over, var det hjem efter en god aften med vennerne.