Sådan foregår menighedsrådsvalget

Sådan foregår menighedsrådsvalget


# Nyt fra Jakobskirken
Publish date Udgivet af Asger Jensen, tirsdag d. 8. september 2020, kl. 07:00
Sådan foregår menighedsrådsvalget

Dert holdes valgforsamling i alle menighedsråd landet over den 15. september. I Jakobskirken starter valgforsamlingen klokken 19.

Læs mere om valget her

Ved valgforsamlingen er afstemningen skriftlig og kun medlemmer af folkekirken med bopæl i Roskilde Søndre Sogn (eller med sognebåndsløsning til en af præsterne i sognet) kan stemme.

Der udleveres stemmesedler ved indgangen fra kl. 18:45. Medbring ID.

Der kan opstilles kandidater helt frem til umiddelbart før afstemningen. Der gennmføres to (evt. tre) afstemninger:

  1. Først stemmes om kandidater til menighedsrådet
  2. Hvis der ikke er fundet 11 kandidater ved første afstemning, gennemføres endnu en afstemning
  3. Til sidst stemmes om stedfortrædere til menighedsrådet 

Hvis du ønsker at give fuldmagt til at en anden kan stemme for dig ved valgforsamlingen skal du benytte denne blanket. Bemærk at du kun kan kan give fuldmagt til afstemning hvis du har lovligt forfald (indlagt på sygehus, indsat i fængsel, bor på plejehjem, bor i beskyttet bolig, bor i boformer for voksne med handicap eller bor i almene ældeboliger).
Hent fuldmagt til afstemning her

Hvis du ønsker at stille op til menighedsrådet som kandidat og/eller stedfortræder, skal denne blanket udfyldes og underskrives. Blanketten kan også udfyldes ved valgforsamlingen den 15/9.
Hent samtykke til opstilling

Hvis du ikke kan være til stede ved valgforsamlingen, men ønsker at stille op som kandidat til menighedsrådet, kan du give fuldmagt til at en anden kan opstille dig til menighedsrådsvalget. Du skal i så fald benytte denne blanket: 
Hent fuldmagt til opstilling

Roskilde Søndre Sogn
Valgbestyrelsen