Mere om Myanmar

Indsamlingen til Myanmar

Formanden for provstikomiteen, Elsebeth Garde Kjær, sognepræst i Svogerslev, fortæller:

I sognene i Roskilde og Lejre provstier støtter vi befolkningen og kirkerne i Myanmar, ved at samle ind løbende i 2014 og formidle hjælpen gennem Danmission.

Det er et privilegium, at vi i Danmark kan samles og holde gudstjeneste – og i det hele taget samles og sige, hvad vi mener og tror på.

Sådan er det ikke i et land som Myanmar – det tidligere Burma. Det hårdhændede militær-diktatur har siden 1962 holdt befolkningen nede. Heldigvis er ytringsfrihed og åbenhed ved at vinde frem i Myanmar, men det er stadig sådan, at folk kan finde på at hviske hvis de på gaden kritiserer styret … og se sig omkring, om nogen har hørt dem.

Der er mange modige mennesker, der kæmper for fred og demokrati i deres land.

Lige nu sidder unge mænd og kvinder først i 20’erne måske og holder møde med lokalrådet i nogle af Myanmars landsbyer. Fine unge mennesker, der er blevet uddannet til at bosætte sig ude i de små byer for at hjælpe med at opbygge landet. De er uddannet af organisationen Shalom til at håndtere konflikter og undervise i grundlæggende rettigheder. De opmuntrer til at lave låneordninger til hinanden og til at bygge veje. De vejleder om at praktisere en mindre voldelig adfærd fra mændene overfor familierne og mindre narkomisbrug.

Et andet sted i storbyen Yangon sidder en gruppe unge måske lige nu og planlægger et møde for buddhister, kristne, muslimer og hinduer. Shalom arrangerer møder og lejre, hvor hovedformålet er dialog og gensidig respekt. Mange har aldrig før talt rigtigt sammen med mennesker af en anden tro. Shalom arrangerer disse møder og lejre, fordi de er så vigtige for et land, der stadig er præget af etniske og religiøse spændinger. Danmissions støtte hertil er en støtte til Myanmars gode udvikling i fremtiden.

Endelig går støtten til det lille fattige teologiske fakultet i Yangon, som også blev ramt af oversvømmelser i 2008. Store dele af deres bibliotek gik tabt. Her uddannes præster til at rejse ud til landets mange delstater og arbejde i kirkerne, som stadig ikke er helt velsete af styret. Ja, selv i stater med 90 % kristne er det ikke alle steder tilladt at bygge kirker, og kristne diskrimineres på mange måder.

På fakultetet er de bevidste om, at kristne kan komme til at hade buddhister p.g.a. forfølgelserne. En lærer fortalte, at hendes søn kom hjem og kaldte de mange munke for Satans disciple. Derfor er en del af universitetet også engageret i miljø-spørgsmål og tværkulturelle arrangementer. Et fakultet, der i øvrigt også tilbyder undervisning i almene fag på højt niveau.