Menighedsrådets udvalg

Menighedsrådet har nedsat en række udvalg, som har ansvar for forskellige områder af kirkens liv.