Medieudvalg

Medieudvalget har ansvaret for Jakobskirkens kommunikation, PR og markedsføring. Medieudvalget støtter præster, organist, udvalg og andre, som gennemfører aktiviteter i Jakobskirken, med at få kommunikeret budskaberne.

 

Kommissorium

Medieudvalgets opgave er at føre Jakobskirkens kommunikationsstrategi ud i livet.

Se kommunikationsstrategien her

 

Medlemmer

Asger Jensen (menighedsrådsmedlem)
- formand, mail@asger-jensen.dk, 22 12 32 47

Mogens Ohm Jensen (sognepræst)
Jeanette Grøn Nielsen (menighedsrådsmedlem)
Michael Siegumfeldt
Marianne Pedersen (mediekonsulent, PE-Design) 

 

Referater

Se referater fra medieudvalgets møder her