Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kommunikationsstrategi

Formål

Jakobskirkens udadvendte kommunikation retter sig imod Folkekirkens medlemmer i Roskilde Søndre sogn og offentligheden generelt og har til hensigt

 • at fremme formidlingen af evangeliet i ord og billeder, så mennesker styrkes i at leve ud fra troen, håbet og kærligheden
 • at medlemmer af Folkekirken i sognet værdsætter og fastholder medlemskabet og føler sig godt orienterede om deres lokale kirke
 • at oplysninger om Jakobskirken og den kristne tro er let tilgængelige
 • at pressen får lejlighed til at videregive de positive historier om Jakobskirken og den måde, som mennesker lever med den kristne livsholdning i lokalområdet
 • at fremme dialogen mellem Folkekirkens medlemmer om de livsspørgsmål og aktuelle kirkelige emner, der optager dem
 • at den historiske hukommelse bevares i Jakobskirken, så interesserede kan finde tilbage

 

Midler

Som midler til at opnå dette tjener

 • et medieudvalg under Roskilde Søndre sogns menighedsråd, som arbejder strategisk med PR og servicerer Jakobskirkens menighedsråd, udvalg, præster, medarbejdere og frivillige med hjemmeside, pressemeddelelser, layout, billedmateriale og rådgivning, og som løbende evaluerer Jakobskirkens udadvendte kommunikation
 • at Jakobskirken optræder med en klar profil (brand) i den udadvendte kommunikation, f.eks. gennem logo og en gennemgående grafisk identitet og gennem en målbevidst vinkling af den gode historie til pressen, så miljøet i Jakobskirken fremstår som et positivt, rummeligt og livsbekræftende kristent fællesskab med kompetente medarbejdere
 • drift af en brugerorienteret hjemmeside med præsentation af Jakobskirken, kontaktoplysninger, anvisninger vedr. personregistrering og kirkelige handlinger, informationer om gudstjenester og aktuelle aktiviteter for alle alders- og interessegrupper, digitale nyhedsbreve, stof til bøn og eftertanke af forkyndende og reflekterende karakter, interaktiv brugerflade via mail og sms, og links til andre relevante hjemmesider
 • kommunikation gennem avisomtale, annoncering, radio- og TV-indslag, foldere, brochurer, flyers, plakater og kirkens info-stander, og på digitale medier som Jakobskirkens hjemmeside, facebook, sogn.dk, Kirku, Kultunaut og hjemmesider i provsti, stift, kirkeministerium m.fl.
 • en bevilling til PR, som menighedsrådet hvert år afsætter på budgettet, efter indstilling fra medieudvalget, til at dække udgifter til f.eks. annoncer, drift af hjemmeside, boosting af begivenheder på facebook, layout på plakater og foldere, honorar til mediekonsulent m.m.
 • scrapbog med udklip og fotos, digitalt billedarkiv, arkiv for sangblade, brochurer m.m. udover det lovpligtige arkiv for menighedsrådet

 

Kompetence

Hvem kan udtale sig på Jakobskirkens vegne?

 • Alle er velkomne til at have en mening om livet i Jakobskirken og til at kommunikere denne på en hensigtsmæssig måde og i eget navn
 • Generelt kan en person tilknyttet Jakobskirken udtale sig til pressen om et spørgsmål, når personen har med ledelsen på det specifikke område at gøre, f.eks. arrangøren af et arrangement, børnekorlederen vedr. børnekoret, kontaktpersonen vedr. medarbejderspørgsmål, præsten om tros-spørgsmål o.s.v.
 • I en tilspidset situation og når det gælder sprængfarlige emner vedr. politik, religion, økonomi og personspørgsmål, er det alene menighedsrådets formand, der på Jakobskirkens vegne udtaler sig til pressen. Alle andre skal henvise til formanden.

 

Vedtaget på menighedsrådets møde, Jakobskirken i Roskilde, d. 20. september 2017

Kirsten Pilgaard  
Formand for Roskilde Søndre sogns menighedsråd

 

Asger Jensen
Tovholder for 
medieudvalget