Læs teksten til den kommende gudstjenestes tekstlæsninger her:
Søndagens tekst 

Denne service er leveret af Det danske Bibelselskab