Gudstjenesteudvalg

Kommissorium for gudstjenesteudvalget

Gudstjenesteudvalget er en tænketank med fokus på menighedens liv og vækst i fht. gudstjenestelivet.

Formålet er at udvikle gudstjenestelivet så det fortsat er vedkommende, inkluderende, synligt og af høj kvalitet og når ud til en bredere del af sognets beboere.

Pejlemærker i udvalgets arbejde:

  • delagtiggørelse, medansvar
  • musikalsk og liturgisk mangfoldighed
  • sammenhæng mellem indhold og form
  • i forlængelse af folkekirkens tradition

Har du kommentarer, forslag og spørgsmål, kan du kontakte sognepræst Marianne Pedersen mob. 50 56 11 35 og map@km.dk.