Organisering

Menighedsplejen i Søndre Sogn er medlem af Samvirkende Menighedsplejer

401 ud af 2.123 danske sogne (= 18,9 %) er medlemmer af fællesskabet

Værdigrundlag

Samvirkende Menighedsplejers værdigrundlag har udgangspunkt i en kristen livstydning og i nogle centrale kristne værdier.

Det betyder:

  • fællesskab
  • medmenneskelig nærhed
  • omsorg
  • rummelighed 
  • ligeværdighed 
  • barmhjertighed  

For organisationen er diakonien en uløselig del af den kristne tro, som den kommer til udtryk i den danske, evangelisk-lutherske, folkekirke. Samvirkende Menighedsplejer tilslutter sig et menneskesyn, der fremhæver det enkelte menneskes værdi som skabt i Guds billede, og som respekterer forskelle i tankegang og væremåde. Menneskesynet er endvidere funderet i troen på Kristus og Helligåndens fællesskab, som det udfolder sig i kirken. I organisationens virke tilsigtes åbenhed over for ethvert menneske uanset etnisk, kulturel eller religiøs baggrund.

”Ord og handling, forkyndelse og diakoni, er uadskillelige i Jesu liv og gerning. Kærlig-heden fra Gud og kærligheden til Gud forbindes hos Jesus altid med kærligheden til næsten. Sådan må det også være hos os. Som kristne udsendes vi fra søndagens gudstjeneste såvel til at leve i og vidne om Guds kærlighed som til at gøre kærlighe-dens gerninger i den sammenhæng, vi dagligt står i. Det kristne vidnesbyrd og den kristne tjeneste må udtrykkes ”med hjerte, mund og hænder”. Vi kaldes til at være kristne med alt, hvad vi er, og alt, hvad vi har. Og til at tjene vore medmennesker i den situation, der er deres.”

(citat: Betænkning fra det af biskopperne og Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer nedsatte diakoniudvalg, maj 2001)