Ansøgning om julehjælp

Julehjælp fra Jakobskirkens Sociale Arbejde

Vanskeligt stillede børnefamilier har gennem årene fået kirkens økonomiske støtte til at holde en god juleaften.

Menighedsplejens julehjælp er et lille bidrag til, at dette kan ske, selvom pengene er små.

Ansøgning om julehjælp udfyldes online. Benyt  dette link til online formularen.

Hvis du vælger at ansøge på papirformular kan ansøgningsskemaet afhentes på kirkekontoret fra 1. november eller downloades fra hjemmesiden. Det udfyldte ansøgningsskema med bilag skal afleveres til kirkekontoret eller lægges i kirkens postkasse senest d. 15. november.

Vær opmærksom på at der er de sammne krav til bilag som ved fysisk aflevering: Seneste årsopgørelse fra Skat og seneste lønseddel/udbetalingsmeddelelse skal uploades ved ansøgning.

Download ansøgningsskemaet her
- eller hent det på kirkens kontor