Ansøgning om julehjælp

Julehjælp fra Jakobskirkens Sociale Arbejde

Vanskeligt stillede børnefamilier har gennem årene fået kirkens økonomiske støtte til at holde en god juleaften.

Menighedsplejens julehjælp er et lille bidrag til, at dette kan ske, selvom pengene er små.

Også i år vil vort sogns menighedspleje være med til at yde vanskeligt stillede hjem en sådan hjælp.   

Ansøgningsskemaet kan afhentes på kirkekontoret fra 1. november eller downloades fra hjemmesiden. Det udfyldte ansøgningsskema med bilag skal afleveres til kirkekontoret eller lægges i kirkens postkasse senest d. 15. november.

Projektet koordineres af Dorthe Nielsen.  

Download ansøgningsskemaet her
- eller hent det på kirkens kontor 

 

Nyt: Digital ansøgning

I år kan du vælge at send edin ansøgning om julehjælp online. Benyt menupunktet til venstre eller dette link til formularen.

Vær opmærksom på at der er de sammne krav til bilag som ved fysisk aflevering: Årsopgørelse fra Skat for 2018 og senest lønseddel/udbetalingsmeddelelse skal uploades ved ansøgning.