Fundraising

Jakobskirkens kunstudvalg er i gang med at skaffe penge til udsmykningen ved at ansøge fonde, banker, lokale mæcener m.fl. om bidrag.

Donationer - store som små - modtages med stor tak på Nordea Bank, reg. nr. 2280, kontonr. 6285-817-771.

Henvendelse kan ske til Lis Nielsen, som tager sig af fundraising, på:  knudsvej21@gmail.com, mob. 50 40 87 93,
eller til tovholderen i kunstudvalget, sognepræst Mogens Ohm Jensen, på:  moje@km.dk, mob. 61 63 81 22.

 

Hent folderen med en fyldig beskrivelse af projektet