Børnefamilieudvalget

Tovholder:
Aina Hestenes
mob. 28 22 68 00
ainaogthomas@gmail.com

Christian Bruckloher
Jeanette Grøn Nielsen, medlem af menighedsrådet
Linda Søgaard Rasmussen
Merethe Ørgaard Bøggild
Mike Holmqvist, medlem af menighedsrådet
Marianne Pedersen, sognepræst