Menighedsrådsvalg 2016

Der er valg til menighedsrådet til november. Men valget kan meget vel allerede blive afgjort ved opstillingsmødet den 13. september. Hvis der kun indleveres én kandidatliste, aflyses valget. I langt de fleste sogne (80-90 %) forventes aftalevalg og i Jakobskirken skal vi 16 år tilbage for at finde et år, vi havde afstemningsvalg.

Se tre nuværende menighedsrådsmedlemmers beskrivelse af deres arbejde

 

Tidsplan

13/9 19:00
Orienterings- og opstillingsmøde

20/9 19:00 - 27/9 19:00
Indlevering af kandidatlister. Kandidatlister indleveres til en af disse to medlemmer af valgbestyrelsen:
Dorthe Nielsen, Havelodden 24, 4000 Roskilde
Bjarne Kogut, Østervang 59, 4000 Roskilde

4/10
Sidste frist for valgbestyrelsen til at meddele evt. mangler ved kandidatliste

11/10
Sidste frist for afhjælpning af mangler ved kandidatlister
Sidste frist for stillere og kandidater til at opfylde valgrets-og valgbarhedskriterier
Sidste frist for registrering af sognebåndsløsere

8/11
Afstemningsvalg (hvis der foreligger flere kandidatlister)

15/11
Sidste frist for at klage over valget til biskoppen

23/11
Konstituerende møde for det nye menighedsråd

27/11
Det nye menighedsråds funktionsperiode begynder
Det nye menighedsråd præsenteres for menigheden ved højmessen (1. søndag i Advent)

 

Fakta om valget

Kandidater
Der skal vælges 11 medlemmer af det nye menighedsråd. En kandidatliste må indeholde maksimalt det dobbelte antal, altså 22 navne. Der er ingen nedre grænse. Kandidaterne skal være medlememr af Folkekirken og bosat i Søndre Sogn eller sognebåndsløsere til en af præsterne i Søndre Sogn (se nedenfor). Kandidater skal være fyldt 18 år senest på valgdagen den 8. november.

Stillere
En kandidatliste skal have mindst 5 stillere, som er de personer der opstiller listen.

Sognebåndsløsere
Hvis man ikke bor i sognet kan man løse sognebånd til en af præsterne i Søndre Sogn. For at være opstillings- og valgberettiget skal dette være sket inden 11. oktober. Bemærk at manb løser sognebånd til en præst og ikke til kirken. Har man tidligere løst soignebånd til en præst der ikke længere er ansat ved Jakobskirken, skal man således løse sognebånd påny.

Kandidatliste
Skema til kandidatliste kan downloades her. Dette skema skal benyttes ved indlevering af kandidatliste. Skemaet indeholder også en udførlig vejledning.

Aftalevalg
Hvis der kun indleveres én kandidatliste, bliver afstemningen aflyst. Det kaldes aftalevalg.

Afstemningsvalg
Hvis der indleveres mere end én kandiatliste, afholdes der afstemning den 8. november. Det kaldes afstemningsvalg.

Regler
Læs mere om valget og om de regler der gælder for valg til menighedsråd på Kirkeministeriets hjemmeside.