Som et led i juleforberedelserne fik Neurologisk afdeling (N61) på Roskilde Sygehus besøg af årets konfirmander fra Jakobskirken.  Konfirmanderne havde klippet engle i karton og udsmykket dem som collage med farverige udklip fra ugeblade. Konfirmanderne hængte deres engle op som julepynt på gangene.

Afdelingssygeplejerske Pia Skovborg Nielsen fortalte konfirmanderne om afdelingen, hvor man hjælper mennesker som er blevet skadet i hjernen. Hun mindede om den betydning, som julen har for de indlagte patienter. Konfirmanderne oplevede således, at de virkelig bidrog med noget, for - som en af konfirmanderne udtalte det - "Julen handler ikke kun om at få noget, men også om at give noget!"

Katrine Louise Raun
Sygehuspræst ved Roskilde Sygehus