Roskilde Domprovstis Kirkehøjskole
- Efteråret 2019

Skam
4 foredrag - 4 lørdage - 4 sognegårde

Se omtalen af de enkelte foredrag i kalenderen til højre
Download programmet som pdf-fil her - eller hent det i våbenhuset.

 

Praktiske oplysninger:
Alle gange er fra kl. 9:15 - kl. 12.00 inkl. pause - og fra kl. 8.45 vil der være kaffe og brød.

Da vi skal rundt i provstiets sognegårde, opfordrer vi til, at man kører sammen.

 

Tilmelding:

Fremover foretages tilmeldingen via et skema på provstiets hjemmeside: www.roskildedomprovsti.dk – hvilket kan ske fra den 1.8.2019.

Tilmeldingsfrist: Senest fredag den 29. august 2019.
OBS: Der kan kun tilmeldes 75 personer elektronisk efter først-til-mølle princippet. Herefter lukkes muligheden for tilmelding. Tilmelding er gældende ved betaling.

Deltagergebyr: Prisen er 300 kr. pr. deltager, og gælder for hele forløbet (4 gange) – tilmelding til enkelte foredrag er ikke muligt. Har man kun mulighed for at betale kontant, kan betaling undtagelsesvis ske den første højskoledag.  I så fald tilmelder man sig personligt på Provstikontoret eller pr. mail til Ulla Christensen på ullachr@mail.tele.dk / evt. tlf: 24273080.

Betaling sker ved indbetaling til bank på:
Reg.nr: 9173 – kontonr: 12172745, med anførsel af navn(e).

 

Kirkehøjskoleudvalget består af: Jes Nysten, Jens Arendt, Ulla Christensen, Jørgen Gybel, Ole Rötzler Møller, Mette Munk Bie, Mogens Damm og Kristian Gylling.