Indsamlinger

Indsamlinger i Jakobskirken

Jakobskirkens indsamlinger (kollekter) spiller på fire strenge: det globale, det lokale, hjertesager og akutte indsamlinger. Udbredelsen af evangeliet og praktisk næstekærlighed støttes økonomisk gennem folks frivillige gaver. Der motiveres til dette gennem medinddragelse og ved et højt informationsniveau vedr. det som indsamlingen gavner. Gennem netbank og indsamlingsbøsser er det enkelt at støtte det gode formål.

 

1. Det globale perspektiv

Et årligt indsamlingsprojekt

Samling om et indsamlingsprojekt, som støtter mennesker i den tredje verden som mission/kirkeopbygning/nødhjælp. Indsamlingen løber over et år og involverer alle aldersgrupper i kirken.

Der samles ind ved søndagsgudstjenesterne fra januar til oktober og gennem kreative idéer fra konfirmanderne, børnekoret, Seniorklubben m.fl.

I kirkeåret 2020 er indsamlingsprojektet Mission Aviation Fellowship, et flyselskab som flyver med nødhjælp og missionærer i den 3. verden.
Læs mere

 

2. Det lokale perspektiv

Jakobskirkens sociale arbejde (menighedsplejen).

Jakobskirkens sociale arbejde (menighedsplejen) har sin egen indsamlingsbøsse i kirken og kan støttes hele året. Der kan indbetales gavebeløb på menighedsplejens bankkonto via netbank (info på hjemmesiden og i menighedsplejens folder/nyhedsbrev).

Ved søndagsgudstjenesterne i november og december frem til 4. søndag i advent og ved Christmas Carols samles særligt ind til julehjælpen, som menighedsplejen uddeler.

Læs mere

 

3. Hjertesager

På udvalgte søn- og helligdage samles ind til bestemte kirkelige organisationer.

  • Nytårsdag: Det Danske Bibelselskab (lovbefalet indsamling)
  • 2. søndag i marts: Folkekirkens Nødhjælp (sogneindsamlingen)
  • Påskedag og 2. påskedag: KFUM og KFUK i Danmark
  • Konfirmationerne: Konfirmanderne bestemmer sammen med præsten, hvad der samles ind til
  • Høstgudstjenesten: En af de landsdækkende kirkeligt sociale organisationer. (Kirkens Korshær, KFUK’s Sociale Arbejde o.s.v.)
  • Juleaften, juledag, 2. juledag og julesøndag: SOS Børnebyerne
  • Gospelgudstjenesterne, BUSK-gudstjeneste og lignende gudstjenester: Arrangørerne bestemmer, hvad der samles ind til

 

4. Akutte indsamlinger

Ved naturkatastrofer og andre pludseligt opståede formål. Menighedsrådets formand træffer på opfordring beslutning om, at der ved søndagens gudstjeneste kan samles ind til akutte formål i forbindelse med naturkatastrofer, flygtningesituationen o.lign.