Konfirmationsdato & undervisere

Tilbage til hovedsiden om konfirmander

Konfirmation i Jakobskirken:
Konfirmationsdatoer og undervisere 2020-2022
 

OBS: På grund af corona-situationen kan der ikke afholdes et fælles info-møde for de kommende konfirmander. Se denne infovideo i stedet for og udfyld derefter tilmeldingen her på hjemmesiden. Kontakt gerne præsterne, hvis der er spørgsmål.
I uge 14 har alle familier med elever i 6. klasse på Østervangsskolen og Hedegårdenes Skole fået brev fra præsterne i Jakobskirken om konfirmationsforberedelsen i det kommende skoleår, med info om tilmelding. Brevet blev formidlet gennem Aula af skolesekretærerne. Tilmeldingen er åben fra d. 3. april.

Sognepræsterne Marianne Pedersen og Mogens Ohm Jensen tilrettelægger undervisningen i fællesskab. Det ene år kan det være Marianne, der underviser konfirmanderne fra Hedegårdenes Skole, og næste år kan det være Mogens. Men alle konfirmander møder begge præster undervejs i forløbet.
Den unge går så vidt muligt til præst hos den præst, der skal konfirmere ham/hende. En del af undervisningen, ekskursionerne og workshops er fælles for alle konfirmanderne.

Om der bliver en eller to konfirmationsgudstjenester den samme formiddag afhænger af, hvor mange konfirmander som skal konfirmeres. Typisk fejres konfirmation kl. 10 og 12 om lørdagen og kl. 9.30 og 11.30 om søndagen, eller én samlet konfirmation kl. 10.30. Klokkeslættet afklares sammen med familierne i løbet af januar måned.

I Jakobskirken har vi erfaring med, at et max. på 16 konfirmander ved samme gudstjeneste giver plads til de mange gæster, som gerne vil opleve den festlige dag. Vi har aldrig haft begrænsning på, hvor mange gæster familien må invitere med i kirke.

Vedr. musiktalentklassen på Østervangsskolen - se nedenfor!

 

2020 

OBS: nye datoer for konfirmation p.g.a. covid19-pandemien, fastsat og meddelt familierne d. 20.3.2020:

Lørdag d. 5. september 2020 kl. 10 og 12  konfirmation af unge fra 7.A, 7.B, 7.C og 7.M på Østervangsskolen v/ sognepræst Marianne Pedersen

Søndag d. 6. september 2020 kl. 10.30  konfirmation af unge fra Hedegårdenes skole og 7.M på Østervangsskolen v/ sognepræst Mogens Ohm Jensen

 

2021 

Lørdag d. 24. april 2021  konfirmation af unge fra Hedegårdenes skole, Østervangsskolens musiktalentklasse, Absalons skole og øvrige skoler v/ sognepræst Marianne Pedersen

Søndag d. 25. april 2021 konfirmation af unge fra Østervangsskolen v/ sognepræsterne Marianne Pedersen og Mogens Ohm Jensen

 

2022 

Lørdag d. 23. april 2022  konfirmation af unge fra Østervangsskolen v/ sognepræsterne Marianne Pedersen og Mogens Ohm Jensen

Søndag d. 24. april 2022 konfirmation af unge fra Hedegårdenes Skole, Østervangsskolens musiktalentklasse, Absalons Skole og øvrige skoler v/ sognepræst Mogens Ohm Jensen

 

Særligt omkring elever i musiktalentklassen 7.M på Østervangsskolen: optagelse på musiklinjen sker i maj måned 2020, sidst i 6. klasse. Brev fra Jakobskirken til alle kommende elever er sendt ud via Aula af skolesekretæren midt i maj 2020. Der holdes ikke noget fælles info-møde for kommende konfirmander på musiktalentlinjen, se videoen her i stedet for. Kontakt gerne præsterne, hvis der er spørgsmål.
Er man allerede elev på Østervangsskolen, kan man regne med at fastholde præst og konfirmationsdato. Øvrige elever fordeles på hold efter, hvor der er plads. Besked vedr. konfirmationsdato i Jakobskirken gives på infomødet - eller man kan blive konfirmeret i ens lokale sognekirke på den dato, som familien har kendt længe, sammen med de gamle klassekammerater.
 

Ret til ændringer forbeholdes.

Spørgsmål

Sognepræsterne besvarer gerne spørgsmål:
Mogens Ohm Jensen, telefon 61 63 81 22, e-mail: moje@km.dk 
Marianne Pedersen, telefon 50 56 11 35, e-mail: map@km.dk