Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Konfirmationsdato & undervisere

Tilbage til hovedsiden om konfirmander

Konfirmation i Jakobskirken:
Konfirmationsdatoer og undervisere 2021-2023
 

Til dig, der går i 6. klasse, og dine forældre :-)
På grund af corona-situationen kan der først holdes et fælles info-møde for de kommende konfirmander i begyndelsen af juni. Se denne infovideo nu i stedet for.
Sognepræsterne har sendt indbydelsen ud til hjemmene i uge 14, med link til tilmelding, infovideo og indbydelse til info-møde. Brevet er sendt ud på Aula via Østervangsskolen, Hedegårdenes Skole og Skovhuset.
Kontakt gerne præsterne, hvis der er spørgsmål.

Sognepræsterne Marianne Pedersen og Mogens Ohm Jensen tilrettelægger undervisningen i fællesskab. Det ene år kan det være Marianne, der underviser konfirmanderne fra Hedegårdenes Skole, og næste år kan det være Mogens. Men alle konfirmander møder begge præster undervejs i forløbet.
Den unge går så vidt muligt til præst hos den præst, der skal konfirmere ham/hende. En del af undervisningen, ekskursionerne og workshops er fælles for alle konfirmanderne.

Om der bliver en, to eller tre konfirmationsgudstjenester den samme dag afhænger af, hvor mange konfirmander som skal konfirmeres, og af de pladsbegrænsninger, som sundhedsmyndighederne har indført under corona-pandemien. Typisk fejres konfirmation kl. 10 og 12 om lørdagen og kl. 9.30 og 11.30 om søndagen, eller én samlet konfirmation kl. 10.30, eller som tre konfirmationer kl. 9, kl. 11 og kl. 13. Klokkeslættet afklares sammen med familierne i løbet af januar måned.

I Jakobskirken har vi erfaring med, at et max. på 16 konfirmander ved samme gudstjeneste giver plads til de mange gæster, som gerne vil opleve den festlige dag. Før corona var der ikke begrænsning på, hvor mange gæster familien må invitere med i kirke. Under corona-pandemien i efteråret 2020 kunne der være konfirmanden plus 8 andre, som familien inviterer med i kirken, altså 9 ialt. Både i 2020 og i 2021 blev datoen for konfirmationerne udsat til om efteråret.

Vedr. musiktalentklassen på Østervangsskolen - se nedenfor!

 

2021 

Lørdag d. 4. september 2021  konfirmation af unge fra Hedegårdenes skole, Østervangsskolens musiktalentklasse, Skovhuset og Trekroner Skole v/ sognepræst Mogens Ohm Jensen - UDSAT fra d. 24. april 2021

Søndag d. 5. september 2021 konfirmation af unge fra Østervangsskolen v/ sognepræsterne Marianne Pedersen - UDSAT fra d. 25. april 2021

 

2022 

Lørdag d. 23. april 2022  konfirmation af unge fra Østervangsskolen, inkl. musiktalentklassen v/ sognepræsterne Marianne Pedersen og Mogens Ohm Jensen

Søndag d. 24. april 2022 konfirmation af unge fra Hedegårdenes Skole, Absalons Skole og øvrige skoler v/ sognepræst Mogens Ohm Jensen
 

2023 

Lørdag d. 22. april 2023  konfirmation af unge fra Østervangsskolen

Søndag d. 23. april 2023 konfirmation af unge fra Hedegårdenes Skole og øvrige skoler
 

Særligt omkring elever i musiktalentklassen 7.M på Østervangsskolen: optagelse på musiklinjen sker i maj måned 2021, sidst i 6. klasse. Info-brev fra Jakobskirken til alle kommende elever vil blive sendt ud via Aula af skolesekretæren midt i maj måned, med link til tilmelding, infovideo og indbydelse til et info-møde (som muligvis bliver virtuelt). P.g.a. corona kan der først holdes info-møde for kommende konfirmander på musiktalentlinjen i begyndelsen af juni måned, se videoen her nu for at få et indtryk af, hvordan konfirmationsforberedelsen i Jakobskirken foregår. Kontakt gerne præsterne, hvis der er spørgsmål.
Er man allerede elev på Østervangsskolen, kan man regne med at fastholde præst og konfirmationsdato. Øvrige elever fordeles på hold og konfirmationsdato efter, hvor der er plads. Besked vedr. konfirmationsdato i Jakobskirken gives på det virtuelle infomøde - eller man kan blive konfirmeret i ens lokale sognekirke på den dato, som familien har kendt længe, sammen med de gamle klassekammerater.

Ret til ændringer forbeholdes.

Spørgsmål

Sognepræsterne besvarer gerne spørgsmål:
Mogens Ohm Jensen, telefon 61 63 81 22, e-mail: moje@km.dk 
Marianne Pedersen, telefon 50 56 11 35, e-mail: map@km.dk