© Folkekirken.dk

Dåb

På folkekirken.dk kan du læse om hvad dåb er for en tradition, hvordan en dåb foregår, og hvad faddernes rolle er.
Alle henvisninger er samlet nedenfor.

Ved ønske om dåb skal du henvende dig til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du ønsker at dåben skal finde sted.         

Hvad sker der når et barn døbes ?

Inden barnet er fyldt 6 måneder skal det have et navn. Navnet skal bestå af et eller flere fornavne, et eventuelt mellemnavn, samt et efternavn. Find vejledning om navne på linket nedenfor.

Hvis barnet skal døbes, kan det ske de fleste søn- og helligdage i Jakobskirken, samt på nogle lørdage (efter aftale med præsten). Kontakt kirkekontoret for nærmere information.

Når dato for dåb er aftalt, skal forældrene oplyse kirkekontoret om barnets navn, samt navn og adresse på 2-5 faddere (inkl. gudmor/gudfar). Link til dåbsformularen nedenfor.

Medlemskab af folkekirken får man ikke automatisk, når man bliver født. Man bliver medlem ved dåben! Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navngives. Navngivelse skal ske til kordegnekontoret i det sogn, man er bosiddende i. Benyt den digitale anmeldelse om navngivning eller kontakt kirkekontoret.

Når barnet er døbt eller navngivet, sørger kordegnen for personregistreringen, og kommunens Borgerservice (Folkeregistret) får meddelelse om navnene.