Mogens Ohm Jensen - Foto: Troels Michael Lund

Sognepræst Mogens Ohm Jensen (kbf.)
Døvnældevej 8, 4000 Roskilde
Telefon: 61 63 81 22 - Telefon i kirken: 46 36 65 35
E-mail: moje@km.dk
Send sikker mail med NemId
Træffes efter aftale, dog ikke fredag, som er fridag

Sognepræst Marianne Pedersen
Rolfsvej 3, 4. th., 2000 Frederiksberg
Telefon: 50 56 11 35  -  Telefon i kirken: 46 36 65 35
E-mail: map@km.dk
Send sikker mail med NemId
Træffes efter aftale, dog ikke mandag, som er fridag.

Katrine Louise Raun - Foto: Troels Michael Lund

Sygehuspræst Katrine Louise Raun
Roskilde Sygehus, Ny Østergade, Indgang 9
Telefon: 30 32 32 99
E-mail: kalr@km.dk
Send sikker mail med NemId
Træffes efter aftale, dog ikke fredag som er fridag

Administrativ Leder Søren Egemar Knudsen
Tlf.: 46 36 65 35
E-mail: sekn@km.dk
Henrik Bjørnum - Foto: Troels Michael Lund

Organist Henrik Bjørnum
Tlf.: 46 36 65 35
E-mail: organist@jakobskirken.dk

Niels Christensen - Foto: Marianne PEdersen

Organistvikar:
Niels Christensen

Kordegn Gitte Brink
Tlf.: 46 36 65 35
E-mail: gib@km.dk

Pia Dyhrberg Hansen - Foto: Asger Jensen

Kirketjener Pia Dyhrberg Hansen
Tlf.: 46 36 65 35
E-mail: kirketjener@jakobskirken.dk
Personlig e-mail: pdh@jakobskirken.dk

Kirketjener Asbjørn Christensen
Tlf.: 46 36 65 35
E-mail: kirketjener@jakobskirken.dk
Personlig e-mail: ac@jakobskirken.dk

Babysalmesang:
Helle Helt Jespersen
Tlf.: 28 47 29 00
E-mail: babysalmesang@jakobskirken.dk

Mediekonsulent:
Marianne Pedersen
PE-Design
Assendløsevejen 30, 4130 Viby Sjælland
Tlf. 20 87 07 47
E-mail: pe@pe-design.dk