Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Hvert fjerde år er der valg til menighedsrådene i alle landets folkekirker. Det er der også i år den 15. september.  Omkring halvdelen af det nuværende menighedsråd genopstiller ikke, så der er under alle omstændigheder brug for flere friske hænder, der vil være med til at sætte deres præg på kirkens liv i Roskilde Søndre Sogn, som er Jakobskirkens sogn .

Hvad er egentlig meningen med det hele?

Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke lokalt. Stil op til menighedsrådsvalget 2020 og vær med til at give noget godt videre.

Menighedsrådets rolle og opgaver

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. Og opgaverne spænder vidt:

Menighedsrådet har ansvaret for at beslutte, hvilke aktiviteter der skal være i kirken, f.eks. koncerter, babysalmesang, foredrag, besøgstjeneste og børneaktiviteter, og har derfor stor indflydelse på livet i kirken. Det er også menighedsrådet, der bestemmer hvordan vi fejrer gudstjeneste lokalt.

Menighedsrådet har ansvaret for rammerne, også de økonomiske. Rådet ansætter og leder kirkens ansatte (undtagen præster), bestyrer kirkegården (vi har dog ikke egen kirkegård ved Jakobskirken) og værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar.

Og meningen med det hele? At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Menighedsrådets medlemmer

Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer, som afspejler antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Derudover er kirkens præster fødte medlemmer af menighedsrådet. Et menighedsråd vil dog altid have mindst 5 valgte medlemmer. Til Søndre Sogns Menighedsråd  skal der vælges 11 medlemmer.

For at kunne stille op skal du:

  • Være over 18 år
  • Være medlem af Folkekirken
  • Have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen

Valgbestyrelse

Ansvaret for at gennemføre valget til menighedsrådet ligger hos valgbesyrelsen, som i Roskilde Søndre Sogn består af:
Asger Jensen (formand), Marietta Andreassen og Tina  Juul Tandrup (se kontaktoplysninger under Menighedsrådet)

Vigtige datoer:

19. august 2020, kl. 19:00 - Orienteringsmøde
Offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne.
På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

15. september 2020 kl. 19:00 - Valgforsamling
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.  Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. 
13. oktober 2020 Frist for indlevering af kandidatlister
Yderligere kandidatlister kan indleveres til valgbestyrelsen. Hvis ingen yderligere liste(r) indleveres er valgforsamlingens liste valgt 
 

17. november 2020 Evt. afstemningsvalg
Afstemningsvalg foregår ligesom et Folketingsvalg. Der er stemmelokale i kirken og man vil kunne stemme både på kandidater og på liste
Afstemningsvalget bortfalder, hvis der ikke er indleveret flere kandidatlister

 

29. november 2020 Det nye menighedsråd tiltræder
Funktionsperioden starter 1. søndag i advent, inden da er der afholdt et konstituerende møde.
Det nye menighedsråd præsenteres i kirken ved gudstjenesten 1. søndag i advent.
 

 

 

 

Der er ingen begivenheder.